0914 799 114

Báo cháy Hochiki địa chỉ

Bo nối mạng cho tủ Latitude

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: HOCHIKI

Xuất xứ: Anh

Mã sản phẩm:

Bo mở rộng nối mạng S723-HA cho phép kết nối dự liệu các trung tâm với nhau tạo thành một hệ thống các tủ trung tâm.

Thông tin chi tiết

Bo mở rộng nối mạng S723-HA cho phép kết nối dự liệu các trung tâm với nhau (bao gồm các tủ trung tâm FireNET Latitude và hiển thị phụ loại Network) tạo thành một hệ thống các tủ trung tâm. Có thể sử dụng phần mềm để thiết lập việc trao đổi dữ liệu giữa các tủ trung tâm với nhau một cách độc lập và linh hoạt.

facebook comment

Sản phẩm nổi bật