0914 799 114

Báo cháy HOCHIKI hệ thường

Bộ hiển thị phụ 5-210 zone cho tủ RPP, RPS, RPQ Bộ hiển thị phụ 5-210 zone cho tủ RPP, RPS, RPQ

Báo cháy HOCHIKI hệ thường

Bộ hiển thị phụ 5-210 zone cho tủ RPP, RPS, RPQ

Giá: Liên hệ

Tủ hiển thị phụ PEX sử dụng để hiển thị các tín hiệu báo cháy từ tủ trung tâm báo cháy chính, giải quyết vấn đề cảnh báo báo cháy cho các phòng ban – khu vực khác nhau.

Trạng thái: Còn hàng