0914 799 114

Chữa cháy FirePRO® Xtinguish HOCHIKI

Trung tâm điều khiển chữa cháy HOCHIKI HCVR-3 Trung tâm điều khiển chữa cháy HOCHIKI HCVR-3

Chữa cháy FirePRO® Xtinguish HOCHIKI

Trung tâm điều khiển chữa cháy HOCHIKI HCVR-3

Giá: Liên hệ

Trung tâm điều khiển chữa cháy Hochiki HCVR-3. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM; Có 3 zones cho đầu báo thường; Có thể cài đặt xả khí từ bất kì 1 zone ...

Trạng thái: Còn hàng